Dầu gội cao bồ kết tơ tằm dưỡng tóc chống gãy rụng kích thích mọc tóc (chiết xuất bồ hòn, bồ kết, cỏ ngũ sắc)

SKU:H104.1-250-X-20
0₫
Kích thước:

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Dầu gội cao bồ kết tơ tằm dưỡng tóc chống gãy rụng kích thích mọc tóc (chiết xuất bồ hòn, bồ kết, cỏ ngũ sắc)
 Dầu gội cao bồ kết tơ tằm dưỡng tóc chống gãy rụng kích thích mọc tóc (chiết xuất bồ hòn, bồ kết, cỏ ngũ sắc)