Dầu gội cao bồ kết thảo dược bạc hà đặc trị gàu, chống nấm ngứa da đầu (chiết xuất bồ hòn, bồ kết, cỏ ngũ sắc, vỏ bưởi, cỏ mần trầu, bạc hà)

SKU:H105.1-250-X-20
0₫
Kích thước:

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Dầu gội cao bồ kết thảo dược bạc hà đặc trị gàu, chống nấm ngứa da đầu  (chiết xuất bồ hòn, bồ kết, cỏ ngũ sắc, vỏ bưởi, cỏ mần trầu, bạc hà)
 Dầu gội cao bồ kết thảo dược bạc hà đặc trị gàu, chống nấm ngứa da đầu  (chiết xuất bồ hòn, bồ kết, cỏ ngũ sắc, vỏ bưởi, cỏ mần trầu, bạc hà)