Bộ yaourt se khít lỗ chân lông, làm ẩm và tăng trưởng tế bào